Derfor skal du lave en fremtidsfuldmagt

Underskrift

Dette indhold er sponsoreret 

Tænker du nogensinde over din fremtid? Og hvad der eventuelt skal ske med dig og dine ejendele, hvis du bliver så syg eller svækket, at du ikke kan tage vare på dine økonomiske og personlige forhold? Uanset hvor ung og frisk du er lige nu, kan alle blive af ramt en sygdom eller ulykke, der gør at du ikke kan træffe myndige beslutninger. Men har du hørt om en Fremtidsfuldmagt? En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor du kan give ansvaret til én eller flere personer, og som kan repræsentere dig, hvis du en dag ikke selv kan træffe vigtige beslutninger, der vedrører dine økonomiske og personlige forhold.

Garanter din fremtid 

Ingen ved hvad fremtiden bringer, men ved at oprettet en fremtidsfuldmagt får du kontrol over, hvad der skal ske med dig, hvis du en dag for eksempel bliver ramt af demens, og ikke selv kan råde over din økonomi. I så fald kan din fuldmægtige bede om at få aktiveret din fremtidsfuldmagt. Indtil dette tidspunkt vil fuldmagten ligge i dvale i et register, og kan kun ses af af dig, retten og Familieretshuset. Det er en god idé, at oprettet den så tidligt som muligt i dit liv, og ikke allerede når du er syg eller svækket, for en notar skal vurderer at du fornuftsmæssig er i stand til at oprette Fremtidsfuldmagten.

Undgå at blive underlagt et værgemål

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, undgår du først og fremmest at det offentlige vurderer du ikke er ved dine fulde fem, hvis bliver syg eller svækket. Uden en fremtidsfuldmagt ville det offentlige gøre dig umyndig og derfor ville en værge skulle træffer beslutninger på dine vegne. Mange tror måske, at ansvaret overdrages til en ægtefælle eller familiemedlem, en det ikke i alle tilfælde. Ved at lave en fremtidsfuldmagt undgår du umyndiggørelse og du får mest mulig kontrol over dit liv, selvom du ikke selv er i stand til selv at tage de konkrete beslutninger i fremtiden. 

Giv ansvaret til en nær relation

Du vælger selv, hvem der skal være din fuldmægtige. Det kan være din samlever, ægtefælle, et barn eller en god ven. Du kan altså vælge en person, du har fuld tillid til, og som kender dig og ved, hvilke beslutninger du ville træffe i vigtige sager, . Når du selv vælger hvem der skal være din fuldmægtige, letter du også situationen for dine pårørende, fordi de ved at dine interesser bliver varetaget af en person, de ved du stoler på, og som handler ud fra de værdier, du står for som person.