Hedging ell. at hedge

Fysisk hæk - hedge. Hvad er et finansielt hedge og hvordan benyttes hedging inden for investering? Artiklen her giver dig svaret på det.

Definition: Hvad vil det sige at hedge sin investering?

Hedging eller at hedge er et begreb inden for investering og den finansielle verden, som betyder at ”afdække sin risiko” eller ”sikre sig”. Det er dermed blot en talemåde for at man afdækker sine finansielle risici. Hedging skal derfor ses som en slags forsikring mod uforudsigelige hændelser, som når man vælger at tegne en kaskoforsikring på sin bil.

Et eksempel: Du køber amerikanske aktier i USD (amerikanske dollars), men du frygter at den amerikanske dollar vil falde i kurs ift. dine DKK, hvilket vil minimere afkastet på din investering. Du kan her hedge mod et valutakursfald i USD, ved enten at købe en EUR/USD SWAP eller ved at investere i et tilsvarende beløb i guld eller alternativt gøre brug af en USD option. Der findes også en række andre metoder til at risiko- og kursafdække, men disse tre er de mest simple og anvendte metoder med hensyn til dette eksempel.

Når en investor hedger mod finansielle positioner, benyttes der altså en række instrumenter, til at fastlåse fremtidige afregningspriser. Det handler i høj grad om at sikre sig mod; renter, valutakurser, råvarepriser og lignende. Hedging har også den modsatte effekt i et risk-reward perspektiv, at dine potentielle afkast også bliver afdækket, hvorfor du kan gå glip af valutakursstigninger, råvareprisstigninger, renter med mere.

*Investering indebærer en risiko for at tabe sine penge. Andre gebyrer kan forekomme.

The perfect hedge

Man hører undertiden investorer benytte sig af terminologien ”the perfect hedge” eller på dansk ”det perfekte hedge”, som blot dækker over et hedge, der giver en 100% risikoafdækning. Det kan være svært at risikoafdække en meget bred og diversificeret portefølje 100%, hvorfor “the perfect hedge” bliver noget nær umuligt. Men består din portefølje at blot enkelte aktier, valutakryds, råvarer eller lignende, kan det være meget nemt at nå den perfekte risikoafdækning.

Hvis du eksempelvis blot ejer ETF’er i S&P500 indekset til en værdi af 10.000,- DKK, vil du i dette scenarie blot skulle shorte den samme ETF for 10.000,- DKK. (Altså den samme værdi), for at være 100% risikoafdækket. Du vil hermed have udført et perfekt hedge. Består din portefølje dermed af et utal af aktiver og finansielle instrumenter og på tværs af flere forskellige valuta, bliver det straks en helt anden sag. Vil du lære mere om hedging, er der her en begynder-guide på engelsk.

Hedging under finansielle kriser

Under finansielle kriser, som gennemsnitligt rammer finansmarkederne hvert 10. år, falder aktiekurserne ofte op mod 30-50%. I disse tider kan det være belejligt at hedge imod de enorme kursfald. Dette kan blandt andet gøres gennem tilsvarende short-positioner eller opkøb i guld, som har en tydelig korrelation til at sige, når aktiemarkedet er faldet. Vær dog opmærksom på, at guldet ofte først stiger efter at aktiemarkedet er faldet. Guldet falder ofte samtidig med aktierne, men stiger så derefter på bagkant. Det kræver derfor også en forståelse for relationen her imellem, før du kan udføre et hedge gennem opkøb af guld.

Alternativ til at hedge

At hedge kræver ofte en mængde kapital, på størrelse med værdien af din portefølje. Det er ofte svært at finde de mængder kontanter frem, hvis du er fuldt ud investeret i forvejen. I praksis gør de fleste private detailinvestorer det oplagte, at de simpelthen sælger sine finansielle aktiver (aktier m.v.), for dermed at have nul risiko, når usikre tider banker på døren. Det er lettere og mere simpelt end at hedge. Som sagt kræver hedging et godt fundament at viden om økonomi og kapitalmarkedets forhold, for at lykkes med det.

Alternativt kan der anvendes finansiel gearing som supplement, til at opnå den samme værdi at sit hedge, som selve porteføljen. Det gælder både hvis du ønsker at hedge gennem en position i guld, eller hvis ønsker at shorte en aktie eller indeks tilsvarende.

Lad en investeringsforening tage hånd om din investering

Der findes i dag et væld af udbud inden for investering, og det kan virke helt uoverskueligt at komme i gang. Flere af disse investeringsformer er i dag automatiseret, så du som privat investor helt passivt kan se dine sparepenge yngle. Gennem en investeringsfond slipper du for at tænke på begreber som hedging og risikoafdækning, fordi professionelle investorer varetager din investering.

Lyder det som noget for dig, så anbefaler vi Nord.Investments. Lige nu tilbyder de en gratis investeringsplan, som skræddersyes til netop din risikoprofil. Du skal blot besvare nogle enkelte spørgsmål, så de kan lære dig at kende. Ønsker du derefter at investere gennem dem, er dette også lige til.


Hedgefond

Når vi definerer det at “hedge” sin investering, kan vi ikke bevæge os uden om begrebet “hedgefond”. For udtrykket “hedging” forveksles fejlagtigt ofte med det lignende udtryk; “hedgefond”. Men hvad er forskellen og hvad er en hedgefond helt præcist?

Forskellen på hedging og hedgefond

For at forstå forskellen på de på to vidt forskellige ting, men med enslydende navne, er det nødvendigt at vide hvad en hedgefond er.

Hvad er en hedgefond?

Hedgdefonde er en helt bestemt type investeringsselskab, som løbende forsøger at tilpasse sine investeringer til forskellige brancher, sektorer, lande, valuta, råvarer eller lignende. Formålet med disse tilpasninger er grundlæggende at skabe et afkast, hvorimod hedging gik ud på at udligne eventuelle kursændringer. Det helt specielle ved en hedgefond er, at denne har lov til både at shorte og geare sine investeringer, hvilket en traditionel investeringsfond ikke må. På den måde kan en hedgefond optage en ekstra risiko, men dermed også opnå et ekstraordinært afkast. Formålet med en hedgefond er et tjene penge på ethvert udsving i markedet, uagtet om det går op eller ned i kurs. Der er altså tale om en del spekulation, når vi snakker hedgefonde.

Omvendt er det med de traditionelle investeringsfonde, som blot følger markedet og økonomien. Når økonomien går ned, så gør afkastet hos de almindelige investeringsfonde som regel også. De har færre værktøjer at anvende, og må som ovenfor omtalt ikke shorte deres investering. Når økonomien går ned, kan de hedge deres investeringer på traditionel vis, eller blot sælge helt ud af porteføljen.

Du skal være klassificeret som semi-professionel investor eller professionel investor, for at købe dig ind i en hedgefond. Du kan derfor ikke som almindelig privat investor, finde en hedgefond på børsen, gennem din handelsplatform. Her ser du kun de traditionelle investeringsfonde.

[mstock id=”1673″]

Hvad er hedging?

Hedging var, som beskrevet ovenfor, en måde at udligne eller sikre sig mod eventuelle kommende kursændringer i fremtiden. Dette gjordes f.eks. ved at sikre sig gennem omvendte eksponeringer i aktie- og kapitalmarkedet. En hedgefond forsøger netop at tjene penge på ethvert kursudsving. Det er derfor lidt modsigende at det hedder en “hedge”-fond, når nu hedging-begrebet dækker over at sikre sig mod kursændringer.

Forhåbentligt har ovenstående forklaring af hedging og definitionen af en hedgefond klarlagt forskellene. Nedenfor er opsummeret de tre hovedtræk i forskellene.

Opsummering: Forskellen på hedging og hedgefonde i grove træk

  • Hedgefonde forsøger at skabe overskud (afkast), uagtet om markedet går op eller ned. Der er ofte tale om en høj grad af spekulation.
  • Hedging forsøger at afdække sig mod fremtidige kursudsving. Det er derfor næsten det stik modsatte af en hedgefonds mål.
  • I modsætning til traditionelle investeringsfonde, som SparIndex, kan du ikke købe dig ind i en hedgefond på børsen.

Du burde nu være helt sikker i følgende emner, efter at have læst ovenstående:
– Hvad er en hedgefond
– Forskellen på en hedgefond og en traditionel investeringsfond
– Hvad er hedging
– Hvordan hedger du

Læs mere om den officielle definition af begrebet “hedging” og at “hedge” her.

Handel som en hedgefond-manager hos Plus500

Vil du også have adgang til et stort udbud af finansielle instrumenter, så du kan handle som en professionel hedgefond-manager? Hos Plus500 tilbyder de et stort udvalg af CFD’er, så du både kan være lang og kort i aktiemarkedet. Gennem de mange instrumenter har du også mulighed for at prøve kræfter med hedging. Det er nemt at registrere sig, og handelsplatformen er yderst brugervenlig. Kom i gang allerede i dag.

Der tabes penge på 72% af CFD-detailkontiene.

Skrevet: 23-06-2020
Senest opdateret: 17-02-2021
Forfatter: Simon Møller Andersen